Werka - Mastarlar

Antimanyetik Sentil Çakısı

  • Hassasiyet ±((Sentil Kalınlığı/0.05)+3)μm
  • Antimanyetik sentiller prinçtendir
  • Konik bıçaklar 100mm boyundadır
  • Sabitleme somunlu
  • Plastik kılıfta
Kodu Sentil Miktarı Ölçüm Aralığı Sentil Kalınlıkları
260-2454 8 adet 0.05-0.5mm 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5mm
260-2461 13 adet 0.05-1mm 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1mm
260-2478 20 adet 0.05-1mm 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1mm

<< Önceki Sayfa